„Naše“ voľby

Ružomberok  9.11.2011 – „Vnímanie spoluzodpovednosti za chod a smerovanie univerzity.“ To bola motivácia doktora Izraela a určite aj ostatných kandidátov, ktorí sa uchádzali o funkciu člena Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Ich snaženie a istá forma predvolebnej kampane vyvrcholila 9. októbra, kedy sa vo foajé Filozofickej Fakulty KU uskutočnili voľby, ktoré prebiehali od 9:00 do 14:00. Hlasovania sa mohli zúčastniť všetci študenti aj zamestnanci fakulty, ktorí si pri tajnej voľbe vybrali svojho favorita.

V nasledujúci deň boli oznámené výsledky, z ktorých vyplýva, že členmi Akademického senátu FF KU v akademickom roku 2011/2012 sa zo zamestnancov sa stávajú Petra Lajčiaková, Miroslav Huťka, Ivan Moďorši a Andrea Fecková. Z radov študentov boli zvolení Matúš Demko a Miroslava Antolová.

 Pridaj komentár