16. ročník Dobrej Noviny v Rajci – ľudia darovali aj malinovky

Deti z koledovania Dobrej Noviny v Rajci za dva dni navštívili okolo 300 rodín. Okrem peňazí, ovocia a sladkostí dostali aj veľa malinoviek. Získané peniaze poputujú do Afriky a na Pápežské misijne diela.

Dobrá Novina v Rajci oslávila už 16. ročník. Koledovalo sa 27.12. a 28.12.2013. Za tieto dva dni deti prevažne z organizácie eRko spolu s animátormi vykoledovali približne 4 800€ a 1 190 Slovenských korún. Suma za farnosť Rajec ešte nie je finálna, pretože nie sú pripočítané vykoledované peniaze z filiálok. Do koledovania sa tento rok zapojilo 78 detí a 23 animátorov. „Tento rok sme mali len osem skupiniek. Nenašlo sa viac zodpovedných vedúcich, aby si mohli zobrať skupinku, keďže oproti minulému roku niektorí vedúci nemohli ísť koledovať z pracovných alebo zo školských dôvodov,“ povedal Dominik Špánik, zodpovedný vedúci za Dobrú Novinu v Rajci. Deti majú ako odmenu za koledovanie Ples koledníkov Dobrej Noviny, ktorý sa uskutoční 6.1.2014. „Suma putuje ako každoročne do Afriky, konkrétne do Kene, Ugandy a Južného Sudánu. V týchto štátoch sú podporované projekty hlavne na pomoc pre chudobných ľudí, na zdravotnícku pomoc a na vzdelanie. Určitá časť peňazí sa poskytuje aj Slovenským misionárom v Afrike a na Pápežské misijne diela,“ dodal Špánik. Ľudia okrem peňazí darovali veľa ovocia, sladkostí a množstvo malinoviek, čo je tento rok zvláštnosťou.

Koledovanie detí z eRka pod názvom Dobrá Novina sa na Slovensku objavila po prvýkrát v roku 1995. Dobrá Novina sa prezentuje aj prostredníctvom iných kampaní, ako sú: Mier pre Sudán, Globálny pochod proti detskej práci, Svet bez chudoby. Dobrá Novina získala ocenenia Srdce na dlani v roku 1999 a Cena človeka v ohrození v roku 2004.

Veronika GrečnárováPridaj komentár