Rektor KU Tadeusz Zasępa poučil svojich poslucháčov na prednáške, ktorú zorganizovalo Kolégium, o Špecifickosti verejnej mienky.

RUŽOMBEROK, 25. februára 2014 – V univerzitnej knižnici vo veľkej prednáškovej sále sa konalo zhromaždenie, na ktorom sa z prednášky rektora KU mohli záujemcovia dozvedieť o verejnej mienke, o jej vplyve na občanov, ako aj o jej špecifickosti a odlišnostiach.

„Verejná mienka môže byť „kormidlovaná“, falšovaná, manipulovaná, a môže obsahovať predsudky, preto je dôležité poznať jej obsah a zásady, ktoré verejnú mienku riadia,“ prízvukoval Zasępa. Podľa jeho slov treba k prijímanej i k šírenej verejnej mienke pristupovať s veľkou zodpovednosťou. Na otázku, či sme aj my ovplyvňovaní verejnou mienkou a do akej miery, odpovedal nasledovne: „Slováci sa nedali ešte ovplyvniť tým, čo nie je dobré. Stále si udržiavajú akú-takú nezávislosť.“

Rektorovu prednášku dotváral hudobný program, v ktorom sa o spev postaral Andrej Mocik a o klavírny sprievod Stefka Palovičová-Kovačeva.

Tadeusz Zasępa je vysokoškolským pedagógom, katolíckym kňazom a odborníkom v oblasti žurnalistky a komunikácie. Pôsobil na Katolíckej univerzite v Lubline, Trnavskej univerzite v Trnave a v súčasnosti vykonáva funkciu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tadeusz má poľské aj slovenské štátne občianstvo.Pridaj komentár