Absolventi pedagogickej fakulty majú promócie za sebou

Na pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity promovalo 992 bakalárskych a 481 magisterských absolventov.

Ružomberok. V aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite sa 9.10.2014 konali promócie absolventov bakalárskych a magisterských ročníkov v aule Jána Pavla II. Úvod začal slávnostným sprievodom váženými funkcionármi fakulty, ktorý nasledoval štátnou hymnou.

 

Hlavnými členmi funkcionárov boli dekan pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku docent Tomáš Jablonský a prodekanka pre výchovu a vzdelávanie Pedagogickej fakulty Zuzana Gejdošová. Ešte pred tým, než prišlo k slávnostnému aktu udelenia bakalárskych a magisterských diplomov, prečítal zástupca všetkých absolventov pedagogickej fakulty slávnostný, promočný sľub. Svoj sľub potom potvrdili dotykom pravej ruky na fakultné žezlo. Následne im bolipred váženým zhromaždením udelené diplomy od dekana Jablonského.

 

Nakoniec predniesol slávnostný prejav dekan Tomáš Jablonský, v ktorom zablahoželal a vyjadril plnú podporu pre absolventov. V prejave povedal: „Čím viac toho chceme stihnúť, tým menej toho stihneme“, týmto radí absolventom, aby sa nenaháňali za všetkým vo svete. Priestor na príhovor dostali aj absolventi, v ktorom poďakovali škole, pedagógom a rodičom. Aké boli pocity čerstvého absolventa, nám povedal Peter, magister sociálnej práce: „Bolo to fajn, dopredu nám dali všetko vedieť, zabezpečili nám obleky, fotografa a nacvičili sme si čo a ako máme robiť, celý program bol pekný“.

Štátnu skúšku celkovo vykonalo 992 absolventov bakalárskych programov a 481 absolventov magisterských programov.

 

Marek JavorčíkPridaj komentár