Aj Katolícka univerzita v Ružomberku udeľuje sociálne a motivačné štipendiá

Na Katolíckej univerzite (KU) sa ostatné mesiace univerzita udeľuje sociálne štipendiá. Študentom pomáhajú v rozvoji a ponúkajú im šancu do budúcnosti. Tak isto, ako štipendiá motivačné.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium priznajú iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Ak takýto prípad nastane, škola vie pomôcť. „Mám len mamu. Keby som nemala sociálne štipendium, nemohla by som začať študovať na vysokej škole. Finančne by sme to nezvládli,“ vyjadrila sa študentka Katarína, ktorá je už v treťom ročníku denného bakalárskeho štúdia na KU a štipendium poberá už niekoľko rokov.

Niektorí to zneužívajú

Medzi študentmi KU sa nájdu aj takí, ktorí toto štipendium zneužívajú. „Mali sme tu niekoľko prípadov, kedy študenti zamlčali príjem svojich rodičov alebo jedného z nich a zistilo sa, že na toto štipendium nemajú nárok,“ poznamenala pracovníčka ekonomického oddelenia Jarmila Bellová. Študenti toto štipendium poberali celý rok alebo viac ročníkov, a tak pripravili univerzitu o nemalé peniaze, ktoré nakoniec ani nepotrebovali. Tieto „chyby v systéme“ sa dajú zistiť a študenti musia štipendium vrátiť.

Ako je to s motivačným štipendiom?

Nárok na motivačné štipendium na KU majú študenti s dobrým priemerom. „Z každej fakulty je to 10% najlepších študentov. O motivačné štipendium sa nežiada, je automaticky pridelené,“ objasnila druhá pracovníčka ekonomického oddelenia Mária Mojšová.

„Problém“ študentov z iných krajín

Študenti, ktorí majú občianstvo inej krajiny, než v ktorej študujú, nemajú nárok ani na motivačné, ani na sociálne štipendium. Požiadať oň môžu, ale je len na škole, či „cudzincovi“ takéto štipendium pridelí.

Sociálne a motivačné štipendiá udeľuje každá štátna vysoká škola. Nárok naň majú ale len študenti s denným štúdiom, študenti ktorí nepresiahli vek 26 rokov, študenti ktorí neopakujú ročník a študenti, ktorí už pred menom alebo za ním, nemajú titul z inej vysokej školy. Tieto štipendiá sa udeľujú študentom bakalárskeho a magisterského štúdia.Pridaj komentár