Aj pamäť musí „chodiť“ do posilňovne

Počas zimného semestra sa v Poradenskom centre KU uskutočňuje cyklus prednášok zameraných na učenie. Na jednom zo seminárov sa účastníci zaoberali témou Ako zlepším svoju pamäť.

RUŽOMBEROK, 8. Októbra 2014 – V priestoroch poradenského centra sa druhý októbrový týždeň konal seminár na tému Ako zlepším svoju pamäť pod vedením psychologičky Jany Bachanovej.

Seminár sa venoval trom témam. V úvodnej časti boli zúčastneným študentom poskytnuté informácie o fungovaní mysle a procese zapamätávania. Po stručnom náhľade do teórie nasledovalo vymenovanie faktorov, ktoré zapríčiňujú problémy pri zapamätávaní. „Veľkou prekážkou pri zapamätávaní je snaha študentov absorbovať priveľké množstvo informácií naraz. Dôležitú úlohu zohráva aj nedostatočná pozornosť,“ uviedla psychologička. V závere prednášky sa študenti oboznámili s pamäťovými technikami a cvičeniami, ktoré umožňujú dlhodobé uchovanie nadobudnutých poznatkov.

Dozvedela som sa veľa zaujímavostí. Najviac ma však prekvapil fakt, že neexistuje dobrá alebo zlá pamäť. Ako to výstižne prirovnala pani psychologička, pamäť je ako sval, ktorý treba posilovať,“ vyjadrila sa po skončení prednášky jedna z prítomných študentiek.

Poradenské centrum vzniklo v akademickom roku 2011/2012 za účelom odborného poradenstva a pomoci študentom. Od minulého roka organizuje semináre, ktoré zastrešuje odborný tím psychológov.

 

Nikola Marhefková

 Pridaj komentár