Akademický rok sme tradične začali omšou

  V stredu 25. septembra 2013 sa v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli uskutočnilo už štrnáste otvorenie akademického roka Veni Sancte. V tento deň bol tiež udelený čestný doktorát J.E. Zenonovi kardinálovi Grocholewskému, po ktorom nasledovalio otvorenie novej Univerzitnej knižnice.

  Študenti Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku začali školský rok svätou omšou. O deviatej hodine ráno sa zišli v Rybárpoli, kde im kňazi popriali všetko dobré. Na tejto bohoslužbe boli prítomní predstavitelia KU, ale aj predstavitelia širokej verejnosti. Nechýbali ani rektor univerzity prof. Tadeusz Zasepa, a viceprimátor mesta Ružomberok.

  Omša bola celebrovaná po latinsky a mnohí zo zúčastnených jej nerozumeli. Mirka, študentka pedagogickej fakulty, sa s úsmevom vyjadrila takto: „Omša bola celá v latinčine, tak som jej veľmi nerozumela, ale spievala som“.

  Po bohoslužbe sa vysokoškoláci mohli zúčastniť odovzdávania čestného doktorátu J.E. Zenonovi kardinálovi Grocholewskému, ktoré sa uskutočnilo v Aule Jána Pavla II.

  Po ňom nasledovalo slávnostné otvorenie novej budovy Univerzitnej knižnice (UK) KU. Pri tejto príležitosti bola prerušená výučba od 8:50 do 13:45 hod.

Alžbeta LadňákováPridaj komentár