Akademický senát má nové zloženie

(Ružomberok, 14.10.2014)  Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku sa konali doplňujúce voľby do Akademického senátu. Keďže dvaja členovia senátu univerzity za študentskú časť minulý školský rok ukončili štúdium a skončilo im členstvo aj v senáte, volilo sa dvakrát.

Po sčítaní všetkých volebných lístkov volebná komisia vyhlásila výsledky. Za členov Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (ASPF KU) za zamestnaneckú časť boli zvolení Miroslav Zajac a Eva Dolinská. Za členov ASPF KU za študentskú časť boli zvolení Miriam Pačnárová, Martin Cubinek, Michaela Kuricová, Emil Maretta a  Katarína Russinová.

Voľby riadila volebná komisia s predsedom Františkom Dlugošom, členky za zamestnancov boli Dana Blahútová, Monika Kubatková a študentov zastupovala Katarína Regecová.

Kandidátov za študentskú časť bolo celkom šesť, za zamestnaneckú štyria.

Počet voličov za zamestnaneckú časť bol 226 čomu prislúcha 55,75 percentá účasť. A napriek propagácii a informovanosti sa z celkového počtu  2424  študentov zúčastnilo 25,25 percent,  čo je 612 ľudí. Kandidátov podporila len malá časť vysokoškolákov. Študent Maroš povedal, že sa o voľbách dozvedel neskoro a preto nikoho nepodporil svojim hlasom. Informácia o voľbách bola na webových stránkach univerzity aj na nástenkách v škole. Študenti Petra a Ján povedali: „ o politické dianie na univerzite sa až tak nezaujímame“.

Je však v záujme študentov aby ich zastupovali tí správni ľudia.

Povereným organizovaním doplňujúcich volieb za študentskú časť PF KU bol Akademický senát Pedagogickej fakulty. Počas volieb nebola vznesená žiadna námietka proti kandidátom.

Ilustračné foto.

 

Martina JurdíkováPridaj komentár