Akademický senát opäť zasadal

Aj napriek neúčasti rektora sa v utorok 19. novembra uskutočnila schôdza akademického senátu. Bolo to v poradí ôsme zasadnutie akademického senátu filozofickej fakulty.

 

 

 

Hneď v úvode ospravedlnil predseda akademického senátu Marek Babic neprítomnosť rektora. Ten musel prijať zahraničnú návštevu. Kvôli jeho neprítomnosti sa najskôr zvažovalo ukončenie senátu. Po chvíli sa však od tejto myšlienky upustilo a predseda prešiel k prvému bodu, ktorým bolo privítanie nových členov. Tí boli zvolení v októbrových voľbách. Za študentskú časť  to je Michal Čakloš a za zamestnaneckú časť Peter Zmátlo.

 

„Aj napriek neprítomnosti rektora sa prerokuje všetkých šesť bodov,“ informoval počas prestávky Babic.

 

Po predstavení jednotlivých bodov, ktoré sa mali prerokovať, zaznievali názory z úst niekoľkých prítomných. Diskutovalo sa napríklad o návrhu na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku ako aj o návrhu rozdelenia medzifakultných kompenzácií z dotácie na rok 2012.

 

 

 

Mária Badačová

 Pridaj komentár