Akademický senát Pedagogickej fakulty opäť zasadá

RUŽOMBEROK, 13. novembra – Tohtoročné prvé stretnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty (AS PF) Katolíckej univerzity sa nieslo v duchu volieb nového predsedníctva.

Docentku Nadeždu Stollárovú vystriedal vo funkcii predsedu na najbližšie funkčné obdobie Amanti Akimjak. Stalo sa tak po tajných voľbách AS PF. Všetci dvadsiati štyria členovia ďalej hlasovali za nového podpredsedu za zamestnaneckú i študentskú časť. „Byť súčasťou AS je pre mňa česť a zároveň aj výzva do budúcna. Oceňujem dôveru, ktorá sa do mňa vkladá,“ uvádza čerstvá členka senátu z radu študentov. Členovia tiež volili svojho tajomníka, ktorým sa stal docent Miroslav Gejdoš. Ďalším z bodov zasadania bolo aj vyhlásenie o voľbách dekana fakulty, ktoré sa budú konať v utorok 20. novembra 2012 na druhej schôdzi AS PF. Na utorkovom zasadnutí bol prítomný i súčasný dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Tomáš Jablonský.

Jednou z priorít tohto samosprávneho orgánu fakulty je riešiť rozpočet, zriaďovať oddelenia PF, vyjadrovať sa k študijným programom a podobne. To je aj úloha AS PF na nasledujúce štvorročné obdobie.

Foto: InternetPridaj komentár