Archeológovia ukončili piatu sezónu vykopávok

CINOBAŇA, 28. septembra – Pohrebisko kyjatickej kultúry v Cinobani opäť na chvíľu spustlo. Významní odborníci z Prahy, Bratislavy, Nitry aj Maďarska sa v piatok rozlúčili s piatou sezónou vykopávok z obdobia popolnicových polí až staršej doby železnej pod vedením archeológa Václava Furmánka.

Objavenie tohto pre archeológov významného náleziska zapríčinila len náhoda, keď po období dažďov  vymylo svah a amatérsky archeológ Miroslav Peťko  objavil niekoľko črepín. Súvislé nálezisko tvorí osada, pohrebisko a hradisko na vrchu Strieborná. Tímu archeológov sa podarilo objaviť aj pseudokrasovú jaskyňu pod akropolou hradiska.

„Pohrebisko takéhoto veľkého rozsahu, na tak veľkom priestore, má veľký prínos pre celú Európu, je väčšie ako v Kyjaticiach a Radzovciach. Čo sa týka budúcnosti, pokračovanie vo výskume má veľký zmysel, určite to zviditeľní nielen Cinobaňu. Preto dúfame, že získame ďalší grand na pokračovanie výskumu,“ uviedla Dana Marková, študentka archeológie v Nitre.

Predmetom záujmu odborníkov sa stalo veľké žiarové pohrebisko z mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej v katastrálnej polohe Jarčanisko. „Zatiaľ sme preskúmali a zdokumentovali 263 hrobov a odhadujeme, že ich je tam ešte raz toľko.“ Povedala Dana Marková. Vedci zistili, že vtedajšia populácia sa dožívala priemerne 21 rokov a takmer polovica sa nedožila ani 14 rokov.  Mŕtvych pochovávali do kamenných skriniek, ktoré boli prikryté kamennou platnou alebo mohylou.

„V súčasnej dobe je to dobrá príležitosť pre zviditeľnenie Cinobane. Cinobaňa má bohatú minulosť, ale po zatvorení závodov v Katarínskej Hute a Maši nemá čo turistov do obce prilákať. Preto verím, že tieto vykopávky obci pomôžu,“ vyjadril sa k téme starosta obce Cinobaňa, Jozef Melicher.

So vznikom osady pod vrchom Strieborná sú spojené rozsiahle klimatické výkyvy a kultúrno-spoločenské zmeny. Ľud kyjatickej kultúry sa tu usadil kvôli vhodnému miestu na magické a kultové obrady, ktoré sa spájajú s Božstvom Slnka. Ani pochovávanie mŕtvych nebolo náhodné, ale organizované a vybudovali rozsiahlu hrobovú architektúru.

Ilusračné foto: aestheticamagazine.comPridaj komentár