Arcibiskup Vasiľ uviedol na pravú mieru pojem katolicita

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ predstavil tému prednášky týkajúcu sa katolicity na katolíckych univerzitách.

RUŽOMBEROK (1. apríla 2014) –  Do Katolíckej  univerzity v Ružomberku prijal pozvanie vladyka Cyril Vasiľ. Vo svojej prednáške neopomenul témy ako katolicita na školách či akademická česť.

„Slovo katolocita hovorí o duchovnom priestore, ktorý je otvorený a obracia sa ku všetkým.“ „Aj v univerzitnom prostredí sa musí prejavovať katolicita ako vyjadrenie a prejav životodarnej a životaschopnej vernosti a svätosti Božieho ľudu,“ vyjadril sa arcibiskup Vasiľ v hlbšom zamýšľaní sa nad problematikou.

Vladyka Vasiľ pripomínal, že katolicita a univerzitný duch i spojenie s ďalším „fenoménom,“ ktorý by mal v podstate charakterizovať každú univerzitu, a katolícku univerzitu zvlášť, je slovo „akademická česť“.

Študentka Katolíckej univerzity v Ružomberku odpovedala takto: Ja vnímam katolicitu na katolíckej škole tak,  že vytvára podmienky k duchovnému rastu mladých ľudí. Oni potom svojím životom môžu druhým ukazovať správny postoj k dnešnému svetu.“

 

Vladyka Cyril Vasiľ sa narodil v Košiciach. Po teologických štúdiách v Československu odišiel v roku 1987 cez bývalú Juhosláviu do Ríma. Stal sa tajomníkom Kongregácie pre východné cirkvi, kde má na starosti vzťahy Vatikánu s východnými cirkvami. Pôsobil aj ako rektor Pápežského východného inštitútu. Pápež Benedikt XVI. ho povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi.Pridaj komentár