ARRA zaznamenala pokles záujmu o štúdium

Aj tento rok  Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) vystavila už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt.
Spolu bolo hodnotených 109 fakúlt , z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov.

ARRA je nezávisle občianske združenie, ktoré pôsobí v oblasti poskytovania informácií o kvalite jednotlivých vysokoškolských zariadení na Slovensku už od roku 2004. Pravidelne zverejňuje rebríček najlepších fakúlt a vysokých škôl na Slovensku. Cieľom je podnecovať kladné zmeny na vysokých školách. Rebríček vysokoškolských fakúlt by mal byť najzaujímavejší pre rodičov budúcich maturantov, ktorí sa už rozhodujú, kde si podajú prihlášky.

V súčasnosti o rebríčku vysokoškolských fakúlt informujú takmer všetky médiá. V hodnotení zaznamenali dva dôležité poznatky. Prvým je celkový pokles záujmu o štúdium, kde síce počet prihlásených od roku 2007 každý rok postupne klesá, avšak v tomto roku prvý krát prekročili hranicu, pri ktorej je počet prihlásených uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých. Tento pokles záujmu je menej výrazný u kvalitnejších fakúlt no našli sa aj výnimky. Dôvodom poklesu môže byť aj vďaka skúsenosti mladých ľudí zo zahraničia, že je niekedy lepšie rovno sa zaradiť do pracovného procesu ako získať titul a byť nezamestnaný.  Druhým poznatkom je pokles celkového počtu doktorandov na slovenských vysokých školách, ktorý ARRA zaznamenala prvý krát v histórii rankingu. 

V celkovej štatistike sa zistilo, že klesá záujem o štúdium technických odborov, ktorý je viditeľne nižší ako záujem študovať medicínu, právo, ekonomiku alebo iné vedné odbory. Z tohto dôvodu je menší problém zamestnať sa s vyštudovaním technických odborov ako tých ostatných. Naopak v krajinách západnej Európy klesá počet lekárov.

Agentúra predpokladá, že záujem o štúdium bude klesať až do roku 2020, pretože vtedy sa do škôl začnú hlásiť deti demograficky silných ročníkov, ktoré sa narodili v 80. rokoch. Pre fakulty to bude znamenať potrebu skvalitňovať poskytovanie štúdia.

Klaudia LacušováPridaj komentár