Andrea Bašistová

charakterizuje ma ambicióznosť, sebamotivácia, kreativita, bezúhonnosť ;), ochota, schopnosť a zvyk pracovať v maximálnom nasadení a podľa potrieb, rýchla adaptácia, schopnosť rýchlo sa učiť, orientovať v novej problematike, logické, analytické a kombinačné myslenie, flexibilita, výborné komunikačné, riadiace a organizačné (manažérske) schopnosti, otvorenosť a empatia, schopnosť argumentácie, zmysel pre humor, tímová spolupráca založená na partnerskom prístupe a vzájomnom rešpekte, motivácia a podpora spolupracovníkov zainteresovaním na spoločnom úspechu, snaha a potreba rozširovať vlastné skúsenosti a vedomosti ďalším štúdiom, zdokonaľovanie súčasných schopností, hľadanie nových možností a nestagnovanie :-)