Benedikt XVI. tento týždeň končí, cirkev bude bez pápeža

         Kresťania po celom svete počítajú posledné hodiny pontifikátu pápeža Benedikta XVI., ktorý prednedávnom ohlásil, že zo svojej funkcie odstupuje. Hlava katolíckej cirkvi skončí v úrade posledný februárový deň a následne nastane obdobie sede vacante, počas ktorého bude cirkev bez pápeža. Rodák z bavorského Marktlu ohlásil, že odstupuje zo svojej funkcie. Dôvodom, ktorý uviedol je, že vo svojom veku (85 rokov) nemá dosť síl na riadne vykonávanie svojho úradu. Stane sa tak prvýkrát od pápeža Gregora XII., že koniec pápežovho pontifikátu neukončí jeho úmrtie.

            Benedikt XVI., vlastným menom Joseph Aloisius Ratzinger, sa narodil 16. apríla 1927 v Nemecku. V roku 1977 sa stal kardinálom. V roku 1981 ho pápež Ján Pavol II. Menoval za prefekta Kongregácie pre náuku viery V rokoch 1986 až 1992 viedol Pápežskú komisiu pre zostavenie Katechizmu katolíckej cirkvi. V konzistóriu 5.apríla 1993 ho pápež Ján Pavol II. povýšil na kardinála biskupa suburbikarskej diecézy Velletri-Segni. V roku 2002 sa stal dekanom kolégia kardinálov.

            Pápežom sa stal 19. apríla 2005, v pomerne vysokom veku 78 rokov. Jeho voľba bola až prekvapivo rýchla, zvolený bol už v štvrtom hlasovaní. Osobou, ktorá oznámila svetu voľbu nového pápeža bol čilský kardinál protodiakon Jorge Arturo Augustin Medina Estévez. O 18:48 tradičnou latinskou formulou Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam (Zvestujem Vám veľkú radosť, máme pápeža) oznámil, že na pápežský stolec Svätej rímskej cirkvi vystúpil Joseph Ratzinger.

            Rezignácia Benedikta XVI. prekvapila aj predajcov suvenírov s jeho podobizňou. Podľa odhadov mali suveníry na ďalšie tri roky, teraz ich predávajú so zníženou cenou. Počnúc 20. hodinou posledného februárového dňa, v momente keď skončí pontifikát Benedikta XVI., bude zrušený aj jeho účet na sociálnej sieti Twitter, vďaka ktorému sa spájal s veriacimi po celom svete. Následne sa pápež presunie do kláštora neďaleko Ríma a veriaci po celom svete budú počas konkláve očakávať meno jeho nástupcu.Pridaj komentár