Beseda o učení

Myšlienková mapa, nový spôsob ako vyriešiť problémy s učením !

Tento týždeň sa naši študenti mali možnosť zúčastniť besedy s Janou Bachanovou, ktorá je doktora v oblasti psychológie. Hlavnou témou besedy bolo „ako zlepšiť svoju pamäť pri učení “ .

Besedy na túto tému pravidelne organizuje poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Študenti sa mohli dozvedieť o formách učenia z prezentácie a následnej diskusii . Pani doktorka odporučila poslucháčom správne formy prijímania informácii a následné zapamätanie si ich. Všetci sa zhodli, že najlepšou taktikou je myšlienková mapa, ktorú sa učili vytvárať. Ohlasy na prednášku boli pozitívne.

Jana Bachanová pracuje pre Pedagogicko- poradenské centrum v Ružomberku. Svojej práci sa venuje od vysokej školy. Jej úlohou je deťom a dospelým pomáhať, aby našli správne formy učenia pre ľahšie spracovanie informácií.

Vypracoval : Barbora IvanováPridaj komentár