Biblista Massimo Grilli hovoril o násilí v Biblii

RUŽOMBEROK, 7. októbra – V priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila prednáška Násilie v Biblii. Celú prednášku organizačne zastrešili Upac v spolupráci s univerzitou. Prednášku viedol taliansky teológ Massimo Grilli.

Na pôde Katolíckej univerzity v Univerzitnej knižnici sa v utorok 7. 10. 2014 konala prednáška s Massimom Grillim na tému: „Násilie v Biblii“.  Celú prednášku do slovenčiny tlmočila sestra Fides. Cieľom prednášky bolo polemizovať o Ježišovi a hovoriť o násilí v Biblii.

Massimo Grilli, na začiatku hovoril o Ježišovi a spoločnosti: „Ježiš predstavil Boha pokoja, ako nenásilného . Každá spoločnosť má obetného baránka a akoby Ježiš eliminoval túto pozíciu.“

Taliansky teológ predstavil tri tézy o násilí v Biblii. V prvom bode hovorí o nenásilnom Ježišovi. V druhej téze nastáva protiklad. Hovorí o násilnom Ježišovi, ktorý sa hnevá. Spomína príbeh, ako Ježiš preklína figovník a vyháňa obchodníkov.  Massimo Grilli považuje za najnásilnejšie slová z evanjelia sv. Lukáša. „Ježiš sa vyjadruje, že rabíni sú najväčší pokrytci.“

„Ježiš predstavuje Boha, ktorý trestá a odmeňuje, odpúšťa a zatracuje,“ vysvetlil taliansky teológ v poslednej téze.

„Prednáška bola zaujímavá, ale s niektorými tvrdeniami pána Grilliho som nesúhlasil. Napriek tomu neľutujem, že som sa jej zúčastnil,“  priznával študent filozofie František.

Prof. Massimo Grilli pôsobil od roku 1998 na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme, najprv na Inštitúte náboženských vied a od roku 1998 ako profesor teologickej fakulty. V roku 1983 dokončil licenciátne a v roku 1992 doktorandské štúdium.

 

Marcel Vargončík

Foto: Anton Kulan



Pridaj komentár