Biskup Milan Lach priblížil študentom KU pojem eucharistia

Gréckokatolícky biskup Milan Lach vysvetlil študentom na Katolíckej univerzite, že pre východnú cirkev je Eucharistia najdôležitejšia ku vytváraniu jednoty v Cirkvi.

RUŽOMBEROK, 2.novembra 2014. V univerzitnej knižnici sa uskutočnila prednáška o Eucharistii z pohľadu východnej teológie. Hosťom bol Milan Lach, pomocný gréckokatolícky biskup Prešovskej archieparchie.

„Cirkev tvorí Eucharistiu a slávenie Eucharistie znamená vytváranie Cirkvi. Jedno bez druhého nemôže fungovať,“ povedal Lach.  Z pohľadu východnej cirkvi je Eucharistia vnímaná ako nebo na zemi, pretože Eucharistia znamená lámanie chleba, čo je považované za prejav ohlasovania spásy Ježiša Krista. „Kde nie je slávená Eucharistia, tam nie je Cirkev“, hovorí učenie východného kresťanstva.

Kresťania, tým že prijímajú jeden eucharistický chlieb, ktorý je všade ten istý, tvoria jednotu Cirkvi. Práve jednota má charakterizovať Cirkev. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Ľud ma prežívať Eucharistiu spoločne.“ Ťažko však nájsť jednotu kvôli rozdielnym názorom a chápaniu medzi kresťanmi východnej a západnej cirkvi, pokiaľ je sám a nemiluje druhých, nikdy nebude kresťan.

„V podstate som sa nedozvedel nič nové, čo som očakával, že sa dozviem. Prednáška, ale vo mne zbudila väčšiu úctu a lásku k Eucharistii“, povedal Michal, študent filozofie.

Milan Lach je členom rehole jezuitov. V rokoch 2004 až 2009 študoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde získal doktorát v odbore východných cirkevných vied. Po návrate z Ríma vyučoval jeden semester spiritualitu kresťanského Východu aj na Teologickej fakulte KU v Košiciach. Od roku 2011 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde vyučoval kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu. Ako národný duchovný asistent bol aktívnym vo Federácií skautov Európy. V roku 2013 prijal biskupskú vysviacku.

 

Marek Javorčík

 

 Pridaj komentár