Bolo cítiť jednoducho potrebu z vonku

V priebehu tohto roku sú po prvýkrát vytvorené na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku tri nové bakalárske  študijné programy. Ide konkrétne o študijné programy  s názvom liečebná pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a pedagogika. Vo všetkých troch prípadoch je si možné zvoliť buď dennú alebo externú formu štúdia v rozsahu troch rokov štúdia. Ako hovorí Miroslav Gejdoš, dekan Pedagogickej fakulty ,,bolo cítiť jednoducho potrebu z vonku, z jednotlivých inštitúcií, pre otvorenie všeobecného odboru štúdia ako pedagogika“. Samotní študenti prejavili záujem o tieto nové programy už v prvom roku ich otvorenia. Uplatnenie absolventov v praxi je pestré. Absolvent programu liečebná pedagogika sa po vyštudovaní tohto programu môže uplatniť pri vykonávaní liečebno-pedagogickej praxe, ako aj v oblasti zdravotníctva či školstva. Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín absolventov pripravuje konkrétne na prácu s rómskymi deťmi v predškolských a školských zariadeniach mladšieho školského veku. A s programom pedagogika sa vyštudovaný absolventi môžu zamestnať v oblastiach ako pedagóg v centre voľného času a iných podobných oblastiach.Pridaj komentár