Brat Filip poznamenal, že každá udalosť má svoj čas

Katedra žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) organizovala štvrtú medzinárodnú konferenciu s názvom Božie posolstvo – možnosti a hranice médií.

Konferencia bola zameraná na vzťah médií a náboženstva. Pozvanie prijali mnohí zahraniční, ale aj slovenskí odborníci z oblasti filozofie, žurnalistiky a teológie. Medzi pozvaných hostí patril aj františkán brat Filip.

Brat Filip vystúpil na konferencii s témou Všetko má svoj čas. Zúčastneným predniesol pár slov o tom, aký je čas v živote dôležitý. Dodal: „Nie je dôležitý chronos, ale kairos.“  Znamená to, že dôležitý čas je ten, ktorý strávime užitočne a nie chaoticky. Taktiež spomenul svoj život v úlohe františkána, príbehy z médií, ktoré s ním súviseli, a mnohé zaujímavé články.

„Brata Filipa som pozvala, pretože vie k tejto konferencii povedať niečo duchaplné a výborne zapadá do kolektívu. Objavuje sa v televíznych novinách, všímali sme si jeho vystupovanie cez blogy, a tak nás zaujal,“ podotkla odborná asistentka Terézia Rončáková.

V prednáške predstavil brat Filip aj svoju tvorivosť, kde ukázal slajdy, ktoré si ručne vyrobil. Vysvetlil aj názov témy Všetko má svoj čas. „Je to citát s tretej kapitoly z knihy Kazateľ,“ vyjadril sa brat Filip.

„Tešil som sa na brata Filipa, pretože doteraz som ho mal možnosť vidieť iba na televíznej obrazovke. Zaujal ma pútavým rozprávaním a najmä momentom, keď rozprával o tom, ako ho v ráde františkánov udal vlastný brat,“ vyjadril sa študent Filozofickej fakulty Tomáš.

Brat Filip, vlastným menom Andrej Čierny, sa po absolvovaní Stredného odborného učilišťa v Kalnej nad Hronom niekoľkokrát zamestnal a neskôr nastúpil do základnej vojenskej služby. Po návrate nastúpil do rehole františkánov a zložil večné sľuby. V júli 2013 prijal kňazstvo vo Fiľakove.

Autor: Michaela BelkoťákováPridaj komentár