Bude Katolícka univerzita oslavovať Rok Juraja Turzu?

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2016 za Rok Juraja Turza. Život a dielo uhorského palatína a rodáka z Lietavy, ktorý sa významnou mierou zapísal do histórie severných regiónov Slovenska, si pripomenieme pri príležitosti jeho  400. výročia  úmrtia.

Aj keď v súčasnosti zatiaľ Katedra histórie na Katolíckej univerzite v Ružomberku nepremýšľala o príprave osláv na našej univerzite, nemožno povedať, že sa o tom nedá uvažovať. Podľa slov vedúceho katedry histórie doc. Mgr. Jaroslava Nemeša, Phd., problémom je pritiahnuť na pôdu univerzity viacero odborníkov, ktorí by prezentovali výsledky nových výskumov, pretože primárne sa kladie dôraz najmä na výskum.

Hoci Rok Juraja Turzu na pôde Katolíckej univerzity je otázkou čisto organizačnou, študenti, zaujímajúci sa o život uhorského palatína sa môžu zúčastniť slávností na Oravskom hrade alebo podujatí v okolí Ružomerka. Pretože Liptov patrí k najnavštevovanejším regiónom Žilinskej župy a Juraja Turzu predstaví ako umelca.

Kultúrne organizácie sa budú venovať predovšetkým vzdelávacím aktivitám, ktorých cieľom je informovať mladšiu i staršiu generáciu o prínose rodu Turzovcov. Liptovské múzeum v Ružomberku pripraví koncom leta pásmo dobových náboženských a svetských skladieb či  poézie zameraných na Juraja Turzu. V novembri sa Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši zameria na jeho historický odkaz premietnutý do vzdelávacieho seminára. A Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého otvorí prostredníctvom prednášok priestor pre spoznanie Turzu ako šľachtica, bojovníka proti Turkom, ale zároveň diplomata, cisárskeho radcu, palatína a podporovateľa slovenčiny či protestantizmu.

Autor: Miroslava Jančulová

Foto: https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_VII._TurzoPridaj komentár