Budúci diplomati riešili problémy sveta

Medzinárodná modelová konferencia priniesla študentom skúsenosti, a tiež preverila ich schopnosti. Riešenia, ktoré predstavili, posúdili odborníci.

Študenti piateho ročníka programov Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave organizovali vo štvrtok 27. marca modelovú konferenciu. S pozvanými hosťami diskutovali v aule Ekonomickej univerzity na tému sýrskeho konfliktu a využitia arktických zdrojov energie.

„Je to modelová konferencia, to znamená, že simulujeme prostredie, ktoré nám bude v bežnom živote prirodzené, pretože sa chceme stať diplomatmi. Toto je pre nás možnosť vyskúšať si to, lebo hoci je to simulovaná konferencia, prišli konkrétni ľudia, skutoční veľvyslanci, reálne sme tu mali expertov,“ charakterizovala posolstvo akcie predstaviteľka študentského organizačného tímu Dagmara Haľamová.

V panelových diskusiách sa veľvyslanci, diplomati a politickí odborníci vyjadrovali k memorandám. Tie podpísali študenti zastupujúci rôzne krajiny ako výsledok rokovaní týždeň pred samotnou konferenciou. Informácie o diskutovaných témach zhromažďovali bratislavskí študenti počas dvoch semestrov, a to sledovaním medzinárodnej situácie a vlastným výskumom stanovísk rôznych krajín k daným témam. K výberu tém v poradí už siedmej modelovej konferencie sa vyjadrila mentorka Nina Galanská: „Vždy sa zameriavame na aktuálnu tému. Vnímali sme, že by bolo dobré rozobrať sýrsky konflikt na našej študentskej konferencii aj preto, lebo sa o to zaujíma široká verejnosť. Podstatná bola tiež aktuálnosť témy a možnosť porovnať naše výsledky so závermi na medzinárodnej úrovni.“ Ako ďalej dodala, motiváciou pre diskusiu o arktickej oblasti bol záujem medzinárodného spoločenstva o túto problematiku.

Podujatie uskutočnila univerzita v kooperácii s ostatnými vysokoškolskými inštitúciami na Slovensku. „Účasť žurnalistov a tlmočníkov zo spolupracujúcich univerzít je prínosom pre nás, a veríme, že aj pre nich. Zároveň je to investícia do rozvoja vzťahov medzi jednotlivými univerzitami,“ zhodnotila participovanie študentov z iných univerzít N. Galanská.

foto:  internetPridaj komentár