Budúci novinári sa duchovne obnovovali

Spišská Kapitula, 7. apríl – Kňazský seminár Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa stal miestom konania duchovnej obnovy pre mnohých nádejných žurnalistov. Sústredenia zo spirituality sa uplynulý víkend zúčastnilo vyše tridsať študentov prvého ročníka žurnalistiky. Úlohu duchovného vodcu prevzal otec Dušan Galica z univerzitného pastoračného centra Katolíckej univerzity.

Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa to bola ich prvá náboženská formácia, ktorá sa konala mimo pôdy školy. Hlavnou témou cvičení bol príbeh Emauzských učeníkov a ochota Boha neustále odpúšťať ľudskému pokoleniu. Otec Dušan viackrát zdôraznil slová svätého otca Františka, že Boh sa nikdy neunaví odpúšťať ľudom, ale ľudia  sú unavení prosiť Boha o odpustenie. „Páčilo sa mi prostredie, v ktorom sme spiritualitu mali. Pokoj Spišskej kapituly, hrad, prostredie seminára…Som rada, že sme utužili vzťahy so spolužiakmi a najviac ma oslovila prednáška o bioetike, ale aj film The Way.“ vyjadrila svoj dojem z duchovnej obnovy študentka prvého ročníka žurnalistiky Michaela. Súčasťou duchovnej obnovy bola aj možnosť zúčastniť sa svätej omše či pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Jedna z prednášok sa venovala téme bioetiky a jej súčasným problémom. Prednášajúci bol odborník na bioetiku ThDr. Martin Koleják, PhD. Diskusia so študentmi bola zameraná predovšetkým na otázky umelého oplodnenia či výhrad vo svedomí.
Cieľom výberu témy bola najmä potreba informovať budúcich novinárov o tejto aktuálnej problematike.
,,Spiritualita bola časom, kedy sa dalo zastaviť a zamyslieť. Bol to taký pokojný čas v peknom a svätom prostredí. Ak človek naozaj chcel, mal šancu načerpať nové sily.“ ohodnotila  čas strávený v Spišskej Kapitule žurnalistka Terézia. Študenti okrem iného, vyžili možnosť prechádzky na Spišský hrad či prehliadku katedrály svätého Martina, ktorá je súčasťou Spišskej Kapituly.
Sústredenia zo spirituality sú súčasťou výučbového programu Katolíckej univerzity. Zámerom je duchovná a spoločenská formácia vysokoškolákov jednotlivých študijných programov.

Mária Gajdárová
Foto: infoglobe.skPridaj komentár