Centrum Ligy proti rakovine slúži aj Oravcom

Martin/Dolný Kubín- Občianske združenie Liga proti rakovine slávnostne otvorilo 16.júla 2010 centrum pomoci pre onkologických pacientov v Martine. Centrum začalo fungovať až v septembri tohto roku a svoju pomoc ponúka i Oravcom. Je to tretie centrum takéhoto druhu na Slovensku a jediné na strednom Slovensku. Zakladateľom centra je neziskové občianske združenie Liga proti rakovine. To sa už vyše dvadsať rokov snaží pomáhať ľuďom, ktorých priamo či nepriamo zasiahla rakovina. Práve tá sa každoročne stáva osudnou pre 25 000 ľudí na Slovensku.

„Centrá ponúkajú možnosti trávenia voľného času onkologickým pacientom, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi s podobnými problémami, akými prechádzajú oni sami. Porozprávať sa a podporiť sa navzájom,“ povedala správkyňa centra Gabriela Sýkorová.

Zariadenie ďalej ponúka  rehabilitačno-relaxačné služby, ktoré pomáhajú ľuďom zlepšiť kondíciu a zmierňovať negatívne následky liečby prostredníctvom poskytovaných fyzioterapeutických služieb. Centrum je určené však i zdravej verejnosti, ktorá sa chce dozvedieť viac o zdravom životnom štýle. Tieto služby sú bezplatné a hradené zo zdrojov združenia.

„Všetky kurzy sú plne hradené a organizované Ligou proti rakovine a pre onkologických pacientov sprístupnené bez podmienok a obmedzení. Tieto služby by si onkologický pacient len ťažko mohol uhradiť vzhľadom k ich finančnej náročnosti. Bezplatné sú i rôzne vzdelávacie aktivity ako využívanie počítačov, prístupu na internet, plánovaný jazykový kurz; kreatívne kurzy, arteterapia a muzikoterapia,“ poznamenala G.Sýkorová

Samotné centrum je financované z finančných zdrojov združenia, pričom najväčším zdrojom je verejná zbierka s názvom Deň narcisov. Verejnosť môže pomôcť finančne, ale vedenie uvíta akúkoľvek formu pomoci.

„Centrum poskytuje priestor na trávenie voľného času, na regeneráciu psychických i fyzických síl a vytvára tak šance na návrat do normálneho života,“ dodala na záver  G.Sýkorová.Pridaj komentár