Čestný titul mu prináleží

Vďaka vzácnej návšteve sa streda 25.09 2013 zapíše do univerzitnej kroniky zlatými písmenami a navždy ostane v pamäti.

V tento deň sa totiž na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku, v aule Jána Paula II. uskutočnilo slávnostné odovzdanie čestného titulu doctor honoris causa J. Em. Zenonovi kardinálovi Grocholewskému.
,,Titul bol kardinálovi Grocholewskému udelený na návrh prof. Tadeusza Zasepu, PhD., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku za angažovanosť v budovaní katolíckeho školstva vo svete, za prínos v oblasti katolíckej výchovy a za vklad k pozdvihnutiu kánonického práva na Slovensku.“ Uvádza sa v brožúre, ktorá bola vlastne obsahom slávnostného udeľovania titulu v písomnej forme.
Katolícka univerzita sa tak zaradila do zástupu svetových univerzít ako napríklad Akadémia katolíckej teológie vo Varšave, Katolícka univerzita v Lubline či Univerzita v Passau.
Programu, ktorému predchádzala slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole svätej Rodiny v Rybárpoli celebrovaná v latinskom jazyku sa zúčastnili predstavitelia cirkevného a spoločenského života, no i profesori a študenti univerzity. Samotný program trval takmer dve a pol hodiny a vystúpili počas neho metropolita Bratislavskej arcidiecézy   a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a taktiež ,,inaugurovaný“ kardinál Grocholewski, ktorý si pozornosť za prínos i slovenskému národu určite zaslúži.Pridaj komentár