Členovia klubu Tomáša Munka boli na Dňoch Ladislava Hanusa

Členovia katedry žurnalistiky si mohli i tento rok vypočuť zaujímavé prednášky na tému demokracie a pluralizmu. Diskutovali aj s kandidátmi na post prezidenta Slovenskej republiky.

Ružomberok, 6. októbra – Cez víkend od 4. októbra do 6. októbra boli v Spišskej Kapitule Dni Ladislava Hanusa. Podujatie organizuje Fórum pre kultúru.

„Cieľom DLH je udržať tradíciu samostatného myslenia na Spiši, ktorú rozvíjal v dvadsiatich tridsiatich rokov Ladislav Hanus spolu s jeho učiteľom Františkom Skičáčom. Myslím si, že je v našej dobe dôležité nadviazať na túto tradíciu, a že týchto tradícií na Slovensku veľa nemáme. Mali sme tu dve ideológie a teraz dvadsaťročný priestor slobody, v ktorom sa snažíme zorientovať. Je to pluralitný priestor no a z tejto doby vyplývajú nejaké otázky, problémy, ktoré chceme identifikovať. Na mojej prednáške som sa snažil vysvetliť pojem princíp pluralizmu,“ hovorí hlavný organizátor DLH a predseda Fóra pre kultúru Marek Hrubčo.

Počas víkendu prednášali aj rôzni rečníci. „Hovoril som o významoch slova pluralizmus. Dnes sa slovo demokracia a naša súčasná spoločnosť spája s týmto pojmom, dokonca sa niekedy tieto pojmy zamieňajú,“ priblížil svoju prednášku Andrej Rajský.

Na DLH prednášal aj Jozef Murín. Jeho prednáška mala názov Viera ako jazyková hra. „Chcel som v krátkosti  predstaviť myšlienky amerického luteránskeho teológa menom George Lindbeck,“ povedal.

Súčasťou Fóra pre kultúru je aj Klub Tomáša Munka. Zakladateľkou klubu bola Terézia Rončáková, ktorá v súčasnosti prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku. „Klub sme zakladali na to, aby poskytoval intelektuálnu a osobnostnú formáciu. V týchto dňoch sme podali projekt, z ktorého chceme financovať verejné diskusie v Ružomberku. Na tento akademický rok sú zatiaľ naplánované dve. Jedna by mala byť o vzdelávacom systéme a druhá o stave kultúry a situácii umelcov na Slovensku,“ hovorí o klube Rončáková.

Účastníci Dní Ladislava Hanusa videli film o svätom Tomášovi Mórusovi a v sobotu absolvovali diskusiu s kandidátmi na prezidenta Slovenskej republiky.

Ladislav Hanus bol teológ, prekladateľ, publicista a znalec sakrálneho umenia. Snažil sa na Slovensko priniesť pozitívny vzťah ku kultúre a rozvíjať dialóg náboženstva s umením.

Zuzana RojíkováPridaj komentár