Čo tolerujeme vo vnútri Cirkvi

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prednášal o tolerancii dekan teologickej fakulty Aloisiana Miloš Lichner.

RUŽOMBEROK – 18.marca, v priestoroch univerzitnej knižnice pozvalo Kolégium katolíckej univerzity dekana teologickej fakulty P. Miloš Lichner prednášať o téme „Máme tolerovať ‚zlých kresťanov‘ vo vnútri Cirkvi?“ Zámerom prednášajúceho bolo priblížiť názor              sv. Augustína na „zlých kresťanov“ v Cirkvi a ich prípadné prijatie alebo odmietnutie. Miloš Lichner sformuloval základné otázky s cieľom vyvolať diskusiu, kto je „zlý kresťan“ alebo či hriešnik patrí k Cirkvi.

„Pojem tolerancie je pojem výsostne pojmom židovsko-kresťanským. Tento pojem je spojený s utváraním cirkvi v prvých storočiach jej slobody, ktorú dostala po Konštantínovskom mieri. Škandály sú bytostne ‚spojené s Cirkvou‘, prichádzajú  do nej ľudia mnohokrát bezbožní, ktorých musíme trpezlivo prijímať. Kresťan musí vedieť prijať, že každý má právo slobodného vyznania a mal by vedieť, že aj tolerancia je Božím darom,“ vyjadril svoj názor na tému o tolerancii P. Lichner.

„Ak ťa Boh má rád a toleruje ťa, tak sa aj ty nauč tolerovať iných, ako Boh toleruje teba,“ zakončil prednášku Lichner.

„Prednáška bola veľmi náročná na vnímanie a pochopenie. Napriek všetkému som ostal pozorný a som rád, že som tu mohol byť. Obohatilo ma to,“ vyjadril sa účastník prednášky Maroš.

P. ThLic. Miloš Lichner sa narodil v Martine a vyrastal v Nitre. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v r. 1992. V r. 2002 po základných teologických štúdiách v Bratislave prijal kňazstvo. Po ročnom pastoračnom pôsobení v Trnave absolvoval v r. 2003-2005 štúdium v Paríži. Odborne sa zameriava na latinskú patristickú teológiu, teológiu sv. Augustína, ranokresťanskú systematickú teológiu a históriu 4.-5. storočia.Pridaj komentár