Daniel Hevier objasňoval zmysel kreativity

Foto: Zuzana Rojíková

Slovenský básnik, prozaik a dramatik Daniel Hevier na pôde KU hovoril o tvorivosti, ktorá je podľa neho v každom z nás od narodenia.

V utorok 8. apríla 2014 Kolégium KU usporiadalo v poradí už ôsmu prednášku. Prednášajúci Daniel Hevier objasňoval proces tvorenia a kreativity. „Byť kreatívny nemusí vždy znamenať vytvárať materiálne veci,“ vysvetlil. Dodal tiež, že málokedy si to dokážeme pripustiť len preto, že výsledok nevidno navonok. Odporučil kreativitu rozvíjať, aj keď len pre samých seba.

Páter František Kovaľ, jeden z organizátorov vysvetlil, prečo si vybrali práve tému kreativity: „Mohol rozprávať o umení, hudbe alebo o tom, ako maľuje obrazy. Možno ak by to bolo len o hudbe, zaujalo by to len študentov tohto odboru. Takto to mohlo zaujať všetkých“.

Téma zaujala aj viacerých študentov. „Celý výklad ma uistil v tom že je občas potrebné uskutočňovať aj tvorivú činnosť, ktorá mi nie je veľmi blízka alebo ktorá nesúvisí priamo s odborom, ktorému sa venujem,“ povedal študent informatiky Matej.

Prednáška však prilákala nielen študentov KU, ale aj širšiu verejnosť. „Účasť ma veľmi milo prekvapila najmä preto, že prekročila najväčšie očakávania  a treba priznať, že bola vyššia ako na arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi, ktorý ale mal nemej zaujímavú prednášku,“ povedal Matúš Demko.

Daniel Hevier počas štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie Československého rozhlasu. Po roku 1989 sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V súčasnosti vedie vlastné vydavateľstvo Hevi a príležitostne prednáša na vysokých školách. Hevier je ženatý, má tri deti a žije v bratislavskej Petržalke.Pridaj komentár