Daniel Hevier prednášal o tvorivosti na pôde Katolíckej univerzity

Katolícku univerzitu navštívil významný slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier. Rozprával o kreativite v bežnom ľudskom živote.

V utorok 8. 4. 2014 zavítal na Kolégium Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku Daniel Hevier. Prednášal a následne diskutoval na tému Tvorivosť ako pokračovanie stvorenia. „Rozhodovali sme sa medzi témami ako umenie, hudba, maľba obrazov. Chceli sme, aby to bolo zaujímavé pre všetkých študentov a nie len pre jednotlivé odbory. Preto sme sa zhodli na kreativite a tvorbe, aby to bolo zaujímavé pre všetkých študentov,“ povedal páter František Kovaľ, zodpovedný za kolégium. Hevier v prednáške vychádzal z knihy Genezis a z jeho vlastnej skúsenosti, ako sa v ňom tvorivosť a kreativita vyvíjala. Tvrdí: „Na počiatku stvoril Boh okrem neba a zeme aj čas.“ Hevier ďalej rozoberal jeho remeslo. „Mojím remeslom je priblížiť sa slovám a hľadať v nich šifry, ktoré tam dali naši predkovia,“ povedal Hevier. Tvorivosť patrí ku každodennej činnosti a podľa Heviera má tvorivosť každý v sebe a mali by sme s ňou vedieť pracovať. „Aj diabol je veľmi kreatívny, skôr ako taký šoumen, imitátor, falzifikátor. Veľa umenia je poznačené touto diablovou deštrukciou,“ konštatoval Hevier.

„Bol som prekvapený, že účasť bola väčšia ako pri arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi, ktorý mal nemenej zaujímavú prednášku,“ povedal Matúš Demko.

„Prekvapilo ma, koľko ľudí zaujala téma prednášky. Začiatok bol pre mňa trochu nezaujímavý, no nakoniec sa to rozbehlo vďaka vtipný príbehom a postrehom Daniela Heviera,“ povedala Lenka z pedagogickej fakulty.

Daniel Hevier sa narodil v Bratislave a vyrastal v Prievidzi. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Napísal približne sto kníh, z ktorých viaceré vyšli aj v zahraničí. Venuje sa písaniu textov piesní, spolupracuje s televíziou, divadlom, filmom a rozhlasom. Je známy tiež ako výtvarník, interpret svojich piesní, priekopník tvorivého písania na Slovensku a tiež je aj odborníkom na kreatívny priemysel.

Veronika GrečnárováPridaj komentár