Deti a mládež predviedli svoj talent

Uplynulý piatok sa v Kultúrnom dome Andreja Hlinku vo Veľkej dvorane v Ružomberku konalo podujatie s názvom Tanec s Elánom. V prvom ročníku nesúťažnej tanečnej prehliadky sa predstavilo množstvo tímov zo základných škôl a krúžkov z Centra voľného času Elán.

Podujatie zorganizované Centrom voľného času Elán otvoril jeho riaditeľ Mgr. Pavol Svrček, ktorý bol rád, že sa stretlo publikum v takom bohatom počte. Akciu sprevádzala moderátorka Izabela Bobulová, ktorá je študentkou našej katedry žurnalistiky. „Moderovať tanečné podujatie Tanec s Elánom je pre mňa prínosnou skúsenosťou. Najmä zo zákulisia bolo skvelé vidieť, že sa niekto venuje deťom, ktoré by svoj voľný čas trávili možno trochu inak. Taktiež musím pochváliť publikum, pretože podporovalo nie len účinkujúcich, ale čo-to sa ušlo aj mne“, povedala Izabela.

Účinkujúci boli v rôznom veku od detí vo veku troch rokov až do osemnástich. Pre mnohých to bolo ich prvé vystúpenie a ešte nikdy nestáli na pódiu. Najpozitívnejšie ohlasy boli od rodičov, ktorí boli hrdí na svoje deti. „Moja dcérka má iba tri roky a som hrdá na to, že už sa venuje nejakej pohybovej aktivite. Veľmi ju to baví, rada chodí do Centra voľného času Elán na tanečný krúžok a my ju v tom radi podporujeme. Na vystúpenie sa veľmi tešila“, dodala jedna z matiek na podujatí.

Akciu s týmto názvom Centrum voľného času zorganizovalo prvý krát, ale podľa pozitívnych ohlasov sa chystajú ju zorganizovať aj budúci rok. Deti majú možnosť prezentovať svoj talent, a tým, že je to nesúťažná prehliadka nie sú až pod takým veľkým tlakom.

Centrum voľného času organizuje a zabezpečuje výchovno–vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež, prípadne ich rodičov. Usmerňujú týmto spôsobom rozvoj záujmov, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže, na rozvíjaní talentu, špecifických vlastností a tvorivosti detí a mládeže. CVČ funguje počas celého roka, môžte si preto vybrať z mnohých krúžkov, akcií a podujatí, ktoré oganizujú.

Autor: Nikoleta Stikičová

Foto: www.cvcrk.sk/fotogaleria.phpPridaj komentár