Deti zachraňovali

RUŽOMBEROK, 7.februára – Vo štvrtok dopoludnia absolvovali žiaci Základnej školy Sládkovičovej na sídlisku Baničné branné cvičenie. Deti z druhého stupňa si vyskúšali  ako sa správne podáva prvá pomoc.

Päť dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža prezentovalo správny postup pri masáži srdca a umelom dýchaní, dusení sa, zlomeninách, krvácaní či šoku. „Deti si mohli overiť, čo už vedia. Kvitujú cudzích, preto by bolo dobré, keby sa spolupráca vyvinula aj do budúcnosti,“ povedala učiteľka Terézia Janíková.

Branný výcvik sa uskutočnil v rámci povinného štátneho vzdelávacieho programu „Ochrana života a zdravia“. Cieľom je pripraviť každého na nepredvídateľné situácie ohrozujúce človeka a jeho okolie.

Lívia Šimčeková

Foto: autorkaPridaj komentár