Do literárnej súťaže o Jankovi Silanovi sa zapojilo len 30 študentov

Študenti prehliadli možnosť zapojiť sa do celoslovenskej súťaže k 100. výročiu narodenia Janka Silana.

RUŽOMBEROK, 26.november 2014 – Tento týždeň sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Ružomberku konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže k 100. výročiu narodenia Janka Silana pod názvom ,,Slávme to spoločne 2014.“

Osem z desiatich náhodne opýtaných študentov však nevedelo, že sa na Katolíckej univerzite konala umelecká súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť. Spropagovaná bola v rádiu Lumen, v Pulz rádiu a v časopise Kuriér. Pozvánky sa rozosielali na fakulty univerzít aj na sociálnu sieť. Napriek tomu sa do súťaže prihlásilo iba 30 študentov z Ružomberka a Košíc. ,,Možno je to tým, že na Katolíckej univerzite je veľmi veľa hodnotných akcií, a preto sa niekedy stáva, že sa vyhlásenie nejakej súťaže stratí,“ povedala koordinátorka súťaže a členka literárnej poroty, Silvia Kaščáková. ,,Nízku účasť mohla taktiež spôsobiť aj téma duchovno, ktorej sa pravdepodobne  študenti zľakli,“ dodala.

Vzhľadom na počet prihlásených študentov odborná porota nemohla práce kategorizovať. V literárnej časti súťaže bol dokonca iba jeden víťaz. ,,Keď ma ocenili, tak som sa cítila taká osamotená, ale zas na tróne je človek vždy sám,“ povedala víťazka Mária Bíla. Piati súťažiaci boli ocenení čestným uznaním a knižným darom. Víťazkou výtvarnej časti sa stala externá študentka Magdaléna Basárová, ktorá sa vyhodnotenia súťaže nezúčastnila.

,,Na chodbách sa často menia rôzne letáky a tak sa dá ľahko prehliadnuť nejaká zaujímavá príležitosť.  Keby som sa o súťaži dozvedela skôr, určite by som sa zapojila,“ povedala študentka Nikola.

Súťaž trvala od prvého do šestnásteho októbra a mohli sa do nej zapojiť študenti vysokých škôl z celého Slovenska. Celú akciu zastrešovala Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Farský úrad Važec a Klub Tomáša Munka. Súťaž sa uskutočnila v rámci kultúrneho roka Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny.

Barbora KubovováPridaj komentár