Docent KU objavil geneticky modifikovanú biomasu

Jaroslav Demko, pedagóg pôsobiaci na Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), prišiel s technickým riešením zvyšujúcim technické parametre biomasy.

Objav čakajúci na dokončenie patentového konania je zároveň prvým objavom na KU vôbec. Jeho význam spočíva najmä v obohatení biomasy o makroergické, teda vysokoenergetické, látky.

„Hypotéza vravela, že keď chceme dosiahnuť pri rovnakej hmotnostnej produkcii vyššiu energetickú produkciu, musíme látkovo (chemicky) upraviť biomasu tak, aby sa dosiahla jej vyššia energetická hodnota,“ vyjadril sa Demko. „V praxi to znamená, že použitím vhodných chemických prípravkov a ich aplikáciou sa vyvolá stav zvýšenej tvorby makroergických látok, čím sa zvýši energetická hodnota biomasy.“ Aplikovaním týchto teórií do praxe sa zvyšuje spaľovacie teplo a výhrevnosť.

Uplatnenie môže nájsť technické riešenie Demkovho objavu všade tam, kde sa biomasa vyrába či pestuje cielene. Reálne využitie geneticky modifikovanej biomasy vidí aj Demko: „Tento počin má tak vedecký, ako aj hospodársky význam. Dosiahnuté výsledky predznačujú cestu k produkcii vysokoenergetickej biomase, ktorá sa lepšie uplatní na energetických trhoch.“

Ružomberský rodák Jaroslav Demko sa nevenuje len pedagogike, ale aj enviromentalistike, ekológií a výskumu. S KU spolupracuje prakticky od jej vzniku.Pridaj komentár