Doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty v Ružomberku

RUŽOMBEROK, 14. október 2014 – Akademicky senát Katolíckej univerzity vyhlásil voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Doplňujúce voľby do akademického senátu sa tykajú členov zamestnaneckej a študentskej časti.

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za študentskú časť obce potrebovali zvoliť dvoch členov. Každý člen študentskej obce Pedagogickej fakulty môže navrhnúť jedného kandidáta, ktorý študuje v dennej forme bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium. Kandidáti za študentskú časť boli: Katarína Russinová, Emil Maretta, Mária Tepličanová, Martin Cubinek, Miriam Pačnárová. Celkový počet odovzdaných platných lístkov bolo 606 viac ako 25% hlasov. Nakoniec boli do Akademického senátu Katolíckej univerzity zvolený Martin Cubinek, Miriam Pačnárová.

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty za zamestnaneckú a študentskú časť Pedagogickej fakulty. Dvom členom Akademického senátu Pedagogickej fakulty za zamestnaneckú časť zaniklo členstvo kvôli ukončeniu pracovného pomeru. Do zamestnaneckej časti akademického senátu môžu byť navrhovaní  vysokoškolskí učitelia, výskumní a  odborní pracovníci zaradení na vedeckých a pedagogických pracoviskách. Zamestnanci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v pracovnom pomere. Kandidáti za zamestnaneckú časť boli: Eva Dolinská, Angela Almášiová, Pavol Budaj, Miroslav Zajac. Volebná komisia oznámil, že za členov zamestnaneckej časti boli zvolený Miroslav Zajac, Eva Dolínska. Volebná účasť za zamestnaneckú časť bola viac ako 55%. Do Akademického senátu Pedagogickej  fakulty Katolíckej Univerzity za študentskú časť boli zvolení Miriam Pačnárová, Martin Cubinek, Michaela Kuricová, Emil Maretta a Katarína Russinová.

Prvé zasadanie Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo 7. 11. 2000 a počas tohto zasadnutia schváli prvé voľby do akademického senátu.

 

Marcel Vargončík

Foto: Anton KulanPridaj komentár