Energeticky modifikovaná biomasa sľubuje viac energie

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) sa môže popýšiť novým objavom. Výskumník a pedagóg z Katedry biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU Jaroslav Demko vynašiel energeticky modifikovanú biomasu.

Doteraz sa pri získavaní energie z biomasy venovala pozornosť hlavne hmotnosti a objemu jej produkcie. J. Demko sa však zameral na samotnú kvalitu energetickej biomasy, pretože tá bude podľa jeho slov v budúcnosti podstatná.

Predpokladom objavu bolo tvrdenie, že ak pri rovnakej hmotnosti biomasy chceme dosiahnuť vyššiu energetickú produkciu, musí sa chemicky biomasa upraviť tak, aby sa dosiahla jej vyššia energetická hodnota. „Pri experimentálnych výskumných prácach  vznikla myšlienka výroby energeticky zušľachtenej biomasy  priamo počas rastu. Ako  jedna z ciest  sa ukázala cesta obohatenia biomasy o makroergické (vysokoenergetické) látky,“ hovorí docent Demko.

Zvýšenie obsahu makroergických látok sa pritom mohlo udiať dvomi spôsobmi: biotechnologicky alebo chemicky. Nakoniec sa uplatnil chemický princíp, ktorý sa ukázal ako najreálnejší. „Táto skutočnosť súvisí tiež s lepším využitím slnečného žiarenia,  teda zvýšila sa fotosyntetická účinnosť, čo je pre fyziológiu rastlín veľmi významnou skutočnosťou,“ vysvetľuje vedec.

J. Demko využíval na modifikovanie biomasy stimulátory, existujú však viaceré spôsoby dosiahnutia jej energeticky modifikovanej formy, napríklad genetickou cestou.

Pri využívaní obnoviteľných zdrojov v oblasti strednej Európy predstavuje biomasa dôležitú úlohu. Tento objav vďaka zvýšeniu výhrevnosti biomasy predpokladá jej lepšie uplatnenie sa na energetických trhoch.

Foto: internetPridaj komentár