Erasmus + ponúka nové príležitosti so staronovým programom

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) bližšie predstavilo nový program Erasmus + a to, čo cudzokrajná skúsenosť  môže študentovi priniesť.

RUŽOMBEROK, 20. November 2013. V stredu sa v priestoroch Univerzitnej knižnice KU konal Informačný seminár Erasmus +. Informácie o Erasme + študentom poskytli Lucia Kravčáková, kontaktná osoba pre študentov, a Michaela Moldová Chovancová, koordinátorka mobilít na KU, oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility KU.

Nový program Erasmus + sa začína od januára 2014, ktorý pohltí doteraz existujúce programy. Naďalej si však zachová aktivitu mobilít. Tento program dáva študentom a zamestnancom vysokých škôl príležitosť absolvovať štúdium alebo stáž v zahraničí.

Záujem o zahraničné mobility každoročne rastie. Univerzita intenzívne rozvíja zahraničnú spoluprácu a podporuje medzinárodné aktivity členov akademickej obce. V akademickom roku 2012/2013 Erasmus mobility uskutočnilo 78 študentov na univerzitách a 30 stážistov v podnikoch.

Pri spoznávaní rôznych krajín sa svojím spôsobom učíme nielen o samotnej krajine, jej národe, náboženstve. Hlbšie prenikáme do jej kultúry, zvykov, spôsobu života. Prijímame to čo je druhému vzácne, akceptujeme jeho spôsob života. „Erasmus pobyty sú jedinečnou príležitosťou pre každého vysokoškoláka. Počas študentských čias je tu možnosť zažiť veľa zaujímavého, nového a nezabudnuteľného,“ povedala Michaela Moldová Chovancová, koordinátorka mobilít KU.

Program funguje už 26 rokov. Na Slovensku od roku 1997. Predstavuje jeden zo základných kameňov Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

 Pridaj komentár