Erasmus+ večer bol multikultúrny i kúzelnícky

erasmus-plusAbsolventi tohto programu si pripravili prezentácie o svojom pobyte a spolu s univerzitnými koordinátorkami mobilít odpovedali na otázky prítomných.

V univerzitnej knižnici sa v stredu 12. marca stretli záujemcovia o program Erasmus+ na neformálnom večere. Oddelenie zahraničných vzťahov a mobilít KU pripravilo toto stretnutie práve v období rozhodovania sa študentov o mobilitách.

„Je pravdou, že sa blíži mesiac podávania prihlášok na ďalší akademický rok, ale gro toho celého vzniklo, keď jeden študent počas mobility prejavil záujem a bol ochotný rozprávať o tom aj ďalším študentom,“  uviedla koordinátorka mobilít na KU Michaela Moldová-Chovancová.

Študenti KU porozprávali o svojich zážitkoch z Dánska, Lotyšska či Turecka a povzbudili ostatných študentov, aby neváhali využiť príležitosť vycestovať do zahraničia. „Veľký prínos je v tom, že človek cestuje do úplne cudzieho prostredia, musí sa vedieť postarať o seba. Tiež spozná veľa nových ľudí,“ myslí si Filip, ktorý študoval v Turecku.

Niektorí študenti o prípadnej mobilite len uvažujú. „Prišla som sem, lebo ma pozval spolužiak a mala by som záujem o Erasmus, ale až v magisterskom štúdiu. Vtedy by som chcela ísť do Anglicka,“ vraví Barbora, študentka informatiky.

Počas programu vystúpil i študent Adam so svojím kúzelníckym číslom. Poľskí študenti, ktorí prišli cez program Erasmus na našu univerzitu, predstavili svoju „alma mater“ v Lubline a ukázali, ako sú zatiaľ na Slovensku spokojní.

Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Katolícka univerzita v Ružomberku má uzavretú spoluprácu s takmer sto vzdelávacími inštitúciami v rôznych krajinách. Záujem o zahraničné mobility každoročne rastie.

Mária ŠumichrastováPridaj komentár