Erazmus + ti pomôže vycestovať za štúdiom

Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje svojim študentom, ale aj vyučujúcim možnosť štúdia v zahraničí. Starý program prešiel vynovením a zmenil názov.

RUŽOMBEROK – Od januára 2014 je spustený nový program  Erazmus +, ktorý pripravila Európska komisia. „Tento program zjednotil doteraz existujúce programy ako napríklad Comenius, Leonardo da Vinci,“ oboznámila nás so zmenami koordinátorka mobilít Michaela Moldová Chovancová. Podľa jej slov je Erazmus + efektívnejší, jednoduchší na dokumentáciu a konkurencieschopnejší pre ďalšie programy, ktoré existujú. Naplánovaný je na sedem rokov.

„Cieľom a hlavnou myšlienkou programu je modernizovať. Modernizovať školstvo, zlepšovať kvalitu vzdelávania, zvyšovať kvalifikáciu študentov, lepšie ich pripraviť na život, na prax a tiež zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov univerzity,“ povedala Moldová Chovancová. Počet študentov, ktorí môžu vycestovať za štúdiom, je viazaný na financie pridelené z Európskej komisie. Každý rok sa univerzita snaží získať čo najviac finančných prostriedkov, aby túto príležitosť umožnila viacerým poslucháčom univerzity. „Myslím, že je veľkou výhodou každého študenta,  keď si do kolónky v životopise môže napísať, že bol na študijnom pobyte v zahraničí na nejakej prestížnej škole,“ rozprávala ďalej Moldová Chovancová.

Erazmus + v sebe zahŕňa aj možnosť stáže. Okrem štúdia môže študent prakticky využiť to, čo sa naučí. Podmienkou stáže je, že musí pracovať vo svojom odbore, ktorý študuje.

V novembri minulého roka oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility organizovalo informačný seminár. V najbližších dňoch budú na ich stránke zverejnené bližšie informácie o programe a  možnosť prihlásiť sa.Pridaj komentár