Eticko-politická publikácia vydaná FF KU

Ružomberok: Vydavateľstvo
FF KU vydalo v roku 2010 knihu Mariana Kunu: Etika a
politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra.  Táto
251-stranová brožúra má 8 kapitol, plus úvod a záver. Kniha
predstavuje, analyzuje a interpretuje hlavné témy MacIntyrovej morálnej a politickej filozofie. Jeho dielo
autor chápe ako pomerne členitý, no ucelený eticko-politický komplex a chápe
ho ako konštruktívneho mysliteľa. V závere dodáva, že sa od McIntyra možno
naučiť, aj keď s ním navonok nemusíme súhlasiť.

Doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. napísal okrem tejto
publikácie aj mnohé ďalšie. Medzi najznámejšie patria Úvod do etiky cnosti a Slovensko,
materializmus a desocializácia
. Marian Kuna má  na konte aj mnoho ocenení za doterajšiu
činnosť. Na KU má svoje miesto ako učiteľ filozofie.Pridaj komentár