Europoslankyňa Anna Záborská: Formujme si svedomie

Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v rámci aktivít UPaC zúčastnili verejného zhromaždenia za život v Banskej Bystrici. Na podujatí v nedeľu 30. marca nechýbala ani europoslankyňa Anna Záborská.

V čom spočíva zodpovednosť europoslancov voči ľuďom?

Osobne sa ako politik cítim zodpovedná za formovanie svedomia veriacich ľudí. Keď vidia, že ja sa k viere nepriznám, alebo keď hlasujem tak, ako chce politická skupina, tak oni (v istom slova zmysle) môžu ospravedlniť aj svoje konanie. Ľudia považujú zákon za normu. Čiže to, čo je v zákone, podľa nich nemôže byť zlé, lebo to schválila väčšina poslancov. Aj o tom je naša zodpovednosť.

Sú nejaké nové snahy o presadenie práva na potrat?

Teraz sa pripravuje v Organizácii spojených národov program 2015+. Je to program o politike v rozvojových krajinách. Zástupcovia Európskej únie mali v úmysle prezentovať v OSN, že Európska únia žiada právo na potrat. Že my nielenže chceme toto právo pre Európu, ale snažíme sa ho nanútiť aj Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Nie je to záväzné, ale keď to budú donekonečna opakovať, tak možno uspejú.

Čo by ste odkázali ľuďom? Čo by mohli v tejto veci robiť oni?

Ľudia by mali vnímať verejnú politiku. Ja by som im rada odovzdala posolstvo, že verejná politika je niečo, čo sa ich bytostne dotýka. Vstupovať do verejnej politiky, angažovať sa v nej, alebo minimálne ju sledovať a budovať si o nej svoj názor. Je to v intenciách nezanedbania dobrého. Človek, ktorý ju nesleduje, nerobí zlé, ale zanedbáva dobré.

Ako by si mal človek utvoriť názor na verejnú politiku?

Keď človek posudzuje verejnú politiku, tak by ju mal posudzovať z hľadiska formovaného svedomia. A to je druhé posolstvo, aby sa ľudia snažili mať formované svedomie. Svedomie nám len hovorí nerobiť zlé a robiť dobré. Ale čo je zlé a čo je dobré, to musí povedať rozum a za ten sme zodpovední. Sme zodpovední za to, čo do mozgu natlačíme. Svedomie musíme formovať práve tým.Pridaj komentár