V budove rektorátu a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity bol vyhlásený falošný poplach

V stredu 23. 9. 2015 bol približne o 14:00 hod. v budove rektorátu a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) vyhlásený požiarny poplach. Zamestnanci a študenti museli urýchlene opustiť budovu, ktorá bola následne uzamknutá.

Protipožiarny systém zaznamenal hrozbu na poschodí Poradenského centra KU.

Očitý svedkovia, študenti nachádzajúci sa v knižnici v čase vyhlásenia poplachu, uviedli, že sa rozsvietili výstražné znamenia a inštrukcie k evakuácii budovy. „Sedel som akurát so spolužiakmi pri káve vo Francesco kaviarni na prízemí našej Univerzitnej knižnice, keď sa zrazu z knižničného rozhlasu ozvalo nečakané hlásenie, aby sme opustili priestory knižnice. Asi po minúte, keď sme si uvedomili, že sa v rozhlase nespomína žiadne cvičenie a pochopili sme, že ide o možné riziko, sme sa rozhodli podľa pokynov opustiť priestory,“ podelil sa so svojou skúsenosťou jeden zo študentov Filozofickej fakulty KU.

Personál rektorátu a knižnice nasmeroval návštevníkov k únikovým východom. Následne budovu uzavreli a čakali na vyriešenie problému. Medzi niektorými študentmi zhromaždenými pred UK KU sa rozprúdila diskusia o možných príčinách poplachu, najmä, či ide len o cvičný poplach, keďže nikto žiadny oheň, ktorý by spustil protipožiarny systém, necítil ani nevidel.

Kvestorka KU Anna Jurčová opísala, čo sa potom v budove dialo: „Pracovník strážnej služby jednal profesionálne a odborne: signalizované pracovisko Poradenského centra osobne fyzicky skontroloval a následne požiarny alarm zastavil.“

Ukázalo sa, že išlo o falošný poplach – žiadny požiar v budove nevznikol. „Výsledkom je, že pracovníci Poradenského centra si zakúpia novú rýchlovarnú kanvicu, ktorá zrejme spôsobila tento požiarny poplach,“ vysvetlila kvestorka A. Jurčová. Po preverení hrozby bezpečnostnou službou sa zhromaždení rozišli, zamestnanci sa vrátili na svoje pracoviská a pokračovali vo svojich činnostiach.

Celá udalosť trvala približne päť minút.

Tomáš Boguský

foto: autorPridaj komentár