Fašiangový sprievod mesta Ružomberok

Dňa 9. februára sa v Ružomberku ukončila sezóna zábavy a veselosti tradičným slovenským fašiangovým sprievodom a pochovávaním basy.

Sprievod začal od hotela Kultúra a pokračoval skrz Ružomberok až sa zastavil na Námestí Andreja Hlinku, kde sa konal krátky program. Následne návratom cez mesto sa nazbierali ľudia, ktorí boli oficiálne pozvaní na fašiangové oslavy do Kultúrneho domu. Postupne vystupovali folklórne skupiny z okolia Ružomberka. Program v kultúrnom dome začala folklórna skupina Liptov s belianskymi dievkami a ich tancom. Nasledovala folklórna skupina Lučan, ktorý sa odprezentovali najprv spevom, potom tancom. Po nich vystúpili bursovníci z Černovej, Liptovskej Lužnej, zo Štavničky, Liskovej či Komjatnej. Pred jednotlivými vystúpeniami boli tanečné kolá aj pre verejnosť. Ukončením programu bolo tradičné pochovávanie basy.

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou, ktoré sa vyznačujú zábavou, pitím, hodovaním. V minulosti boli fašiangy typické roztopašnými ženskými zábavami, mužskými pochôdzkami po dedine v maskách a imitovaním zavedených vzťahov v bežnom živote spojené s bujarým veselím.

Martin ŠichtaPridaj komentár
ĎALŠIE PROJEKTY KZ FF KU

Katedra žurnalistiky FF KU
Zumag
TV Unica
Médiá KU
Online žurnalistický slovník
Rodina a médiá
Letná škola žurnalistiky
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu – Katolícka univerzita v Ružomberku. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrazu či zvukov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku na komerčné účely je bez predchádzajúceho, písomného povolenia prevádzkovateľa portálu zakázané. Autori príspevkov zverejnených ma media.ku.sk si v zastúpení prevádzkovateľom servera vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos príspevkov označených © media.ku.sk ako aj na verejné rozširovanie ich rozmnoženiny v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.