FF KU sa zaplnila nádejnými budúcimi študentmi

Aj tento rok sa maturanti zúčastnili prijímacích skúšok na filozofickej fakulte. Počet záujemcov síce klesol, no aj medzi nimi sa našli takí, čo majú o štúdium skutočný záujem.

RUŽOMBEROK, 14. apríla 2014 – Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnili prijímacie skúšky na bakalárske štúdium. Zúčastnilo sa ich 330 študentov z celého Slovenska.

Skúšky prebiehali súčasne na programy: anglický jazyk pre komerčnú prax, história, nemecký jazyk a kultúra, psychológia a žurnalistika. Skúšalo sa väčšinou formou písomného testu a ústneho pohovoru, okrem žurnalistiky. Tam boli podmienky na úspešné absolvovanie nasledovné: cvičenie z gramatických znalostí, vytvorenie správy alebo iného spravodajského žánru a ústny pohovor. Záujemca mohol taktiež poslať ukážky svojej žurnalistickej práce, za čo bolo možné získať ďalšie body.

K prijímacím skúškam sa vyjadrila aj predsedníčka jednej z komisii pre žurnalistiku, Terézia Rončáková: „Mali sme veľmi dobrý pocit z tých ľudí, čo prišli. Z toho, ako sa zaujímajú o veci, ako niečo sledujú. Počet prihlásených nám rapídne klesol. Po minulé roky sme boli zvyknutí na trojciferné čísla a teraz ich máme 68. Ale aj napriek tomu je to pekné číslo. Po psychológoch sme katedra s najväčším počtom záujemcov.“

A tiež aj záujemkyňa o štúdium žurnalistiky, Alexandra: „Vybrala som si túto školu aj preto, že sa mi páči nová knižnica. Zároveň ale pociťujem, že máte aj veľa možností uplatnenia sa neskôr, v reálnom živote. Žurnalistiku som sa rozhodla študovať preto, lebo ma to napĺňa. Baví ma písať a vlastne okrem blogovania to je asi jediná vec, ku ktorej mám bližší vzťah.“

Predbežné výsledky z prijímacích skúšok na jednotlivé programy sú: anglický jazyk pre komerčnú prax úspešne absolvovalo 16 zo 46, históriu 15 zo 17, nemecký jazyk a kultúru 3 z 5, psychológiu 48 zo 109 a žurnalistiku 61 zo 68 uchádzačov. 30. apríla sa uskutočnia prijímacie skúšky na zvyšné študijné programy.Pridaj komentár