Filozofická Fakulta Katolíckej univerzity ako vydavateľ…

RUŽOMBEROK – Vydavateľstvo Katolíckej Univerzity Verbum, zaoberajúce sa vydavateľskou činnosťou zborníkov, technických príručiek, odbornej aj vedeckej činnosti či technických príručiek je výbornou príležitosťou na vydanie publikácií pre autorov.

Juraj Šúst sa rozhodol túto príležitosť využiť a vydal brožúru Liberalizmus neutrality 2:  Vybrané politické aspekty. Táto 108-stranová brožúra, vydaná v roku 2010, charakterizuje presvedčenie, že je spravodlivé, ak štát zostane neutrálny voči všetkým koncepciám dobra, a tie si na druhú stranu nerobia žiadne nároky na privilegované postavenie. Autor vyjadruje presvedčenie, že ak sa nemožno zhodnúť na jednom svetonázore, štát je spravodlivý iba ak nevychádza zo žiadneho svetonázoru. Len tak berie občanov ako slobodných a rovných aktérov.

Juraj Šúst momentálne pôsobí ako člen správnej rady na Kolégiu Antona Neuwirtha v Ivanke Pri Dunaji.Pridaj komentár