Filozofická fakulta si pripomenula výročie narodenia básnika Ivana Kraska

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 140. výročia narodenia popredného predstaviteľa slovenskej básnickej moderny, otca modernej slovenskej poézie Ivana Kraska pripravila diskusiu s vysokoškolským pedagógom, literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom prof. Jánom Zamborom, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Je to básnik večných otázok ľudského bytia. Zaujímavým spôsobom otvára problematiku medziľudských a partnerských vzťahov. Objavuje sa v ňom moderná artikulácia básne,“ povedal o Kraskovi profesor Zambor, ktorý je autorom monografie Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (LIC, 2016), v ktorej interpretuje básnikovu tvorbu. Ku Kraskovej poézii sa dostal ešte počas recitačných súťaží na základnej škole, vedecky v 70. rokoch 20. storočia pri písaní dizertačnej práce (Ivan Krasko a poézia čekej moderny) a dodnes jej zostal verný.

V diskusii so študentmi prof. Zambor priblížil Kraskovo lyrické dielo, jeho osobný život a kultúrno-politickú angažovanosť. „Profesor Zambor sa dlhoročne venuje Kraskovej poézii. Dokáže ho čítať veľmi erudovane a hĺbkovo. Osobne  sa dlhodobo poznáme, čo napomohlo kvalite a dobrej atmosfére tohto stretnutia,“  priblížila pozadie diskusie dr. Jana Juhasová z katedry slovenského jazyka a literatúry, ktorej bol prof. Zambor vedúcim dizertačnej práce.

Podujatie zorganizovala katedra slovenského jazyka a literatúry v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov a Literárnym informačným centrom, ktoré  v zastúpení p. Marty Bábikovej na stretnutí predstavilo edičnú činnosť vydavateľstva LIC a študentom dalo do pozornosti jeho aktivity a  viaceré zaujímavé knižné tituly.

Dávid Košút

Foto: Františka ŠiškovičováPridaj komentár