Filozofická fakulta zorganizovala Deň otvorených dverí

RUŽOMBEROK, 20. februára – V stredu usporiadala Filozofická fakulta Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku Deň otvorených dverí (DOD). Pre študentov stredných škôl bol pripravený  program, ktorého úlohou bolo predstaviť a prezentovať univerzitu.

Stretnutie so záujemcami o štúdium sa začalo o 10:00 hod. v aule. Krátkou cestou bola predstavená fakulta a jednotlivé katedry. Po privítaní nasledovala prehliadka školy a jednotlivých učební. Študenti mali možnosť prezrieť si televízne a rozhlasové štúdium katedry žurnalistiky a vyskúšať si fun-moderovanie, dať si psychokokteil katedry psychológie, nájsť tajomstvo myslenia filozofov na katedre filozofie, či vychutnať si anglické všeličo na katedre anglického jazyka. „Chcem u Vás študovať anglický jazyk, fakulta sa mi veľmi páči a organizácia DOD je grandiózna. Určite k Vám nastúpim, ak budem prijatá. P.S. teplý nápoj potešil“ vyjadrila sa študentka gymnázia v Žiline. Program bol zakončený žrebovaním o hodnotné ceny.

FF KU uskutočňuje svoju činnosť najmä v oblasti humanitných, historických a pedagogických vied. Katolícka univerzita patrí ku tradičným univerzitám vo svete rešpektujúcim ducha kresťanstva a jej cieľom je najmä zveľaďovať kultúrne dedičstvo a podporovať ľudskú dôstojnosť.Pridaj komentár