Folklórne bohatstvo Liptova a Oravy sa stalo predmetom výskumu

Ružomberok, 15. marca 2012- Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) zvyšuje záujem študentov o umenie a poznávanie vlastnej kultúry. Na projekte Objavovanie strateného v čase sa podieľali nielen pedagógovia z Katedry hudby, Katedry výtvarného umenia a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, ale aj desiatky študentov, ktorých inšpiruje ľudové umenie a remeslá. V rámci projektu pod vedením akademickej maliarky Marty Bošelovej bolo na KU zriadené Centrum etnografie a umenia (C-ET-ART). Hlavným strediskom poznávania sa stal región Liptova a Oravy.

Projekt s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa začal v roku 2009 a v súčasnosti sa nachádza v záverečných fázach. Jeho cieľom bolo objaviť a získať etnografické artefakty a vytvoriť študijnú zbierku, ktorá by bola súčasťou C-ET-ART. ,,Špecifickým cieľom je objavovať, získavať a zhromažďovať dedičstvo otcov,“ vysvetľuje spoluriešiteľka Martina Krušinská, metodička pedagogickej praxe na Pedagogickej fakulte KU.

Kolektív riešiteľov ďalej naplnil projekt rozhovormi so staršími ľuďmi, ktorí sú živými nositeľmi ľudovej kultúry. Medzi oslovenými robili prieskum o stále dodržiavaných tradíciách a remeslách. Priemerný vek respondentov bol 71 rokov a najrozvinutejšími remeslami zostali rezbárstvo, košikárstvo, drotárstvo, tkanie kobercov, háčkovanie, paličkovanie a výroba tradičných syrových produktov. Ako uvádza Martina Krušinská:,, V teréne sme zdokumentovali existenciu ,,stále žijúcich“ remesiel, zozbierali ľudové nástroje, piesne a hry, kroje a ich fragmenty, výrobné nástroje a remeselné technológie.“

Súčasťou riešenia boli aj prieskumy na základných všeobecnovzdelávacích a umeleckých školách Liptova a Oravy. Zo získaných informácií riešitelia skonštatovali, že viac ako jedna tretina zo všetkých základných škôl realizuje predmet regionálna výchova a ľudová kultúra.

Organizátori projekt zahájili na úvodnom kongrese s názvom Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry. Ako záverečnú aktivitu usporiadali festival Objavené v čase, ktorý na KU prebiehal na prelome novembra a decembra 2011. Sprievodnými akciami boli koncerty, tvorivé dielne, konferencia a výstava.

Podľa spoluriešiteľky Martiny Krušinskej má projekt pilotný charakter a vďaka nemu by sa mali témy o ľudovom umení regiónov Slovenska dlhodobo integrovať do vzdelávacieho, umeleckého a výskumného prostredia Katolíckej univerzity v Ružomberku.Pridaj komentár