Herec Juraj Benčík prednášal o komunikácii

Interaktívna prednáška o neverbálnej komunikácii sa niesla v duchu ako byť v živote úspešní vďaka reči tela.

Ružomberok. Prednášky o reči rúk a tváre, na ktorých sa mohli zúčastniť študenti i široká verejnosť sa konali dve. Uskutočnili sa 16. apríla 2014. Prvá z nich odznela na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity a druhá sa prednášala v Univerzitne knižnici Katolíckej univerzity. Obe zazneli pod taktovkou artistu Juraja Benčíka.
,,Komunikácia neprebieha len slovami. Sú v nej dôležité i zmysly. Najprv komunikuje zrakom. Neskôr sa postupne pripájajú sluch, čuch, hmat a nakoniec chuť,“ povedal Juraj Benčík. A ako dodal, zrakom zachytíme sedemdesiatpäť percent vecí okolo nás, čo znamená, že je pre nás najdôležitejší.
,,Okrem komunikácie zmyslami existuje i reč tela. Táto dokáže dokonca odhaliť aj to, že klamete,“ dodal Juraj Benčík.
,,Na prednáške bolo zaujímavé najmä to, že som na nej nezaspávala. Naopak, bola celkom vtipná a prednášajúci sa snažil všetko názorne ukázať,“ podelila sa o svoje pocity po prednáške študentka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity Nikoleta.
Juraj Benčík je herec, mím, pedagóg a artista v jednej osobe. Jeho minulosť je spojená i so slávnym Cirque du Soleil. Pochádza zo stredného Slovenska, súčasnosti žije spolu s manželkou a jeho dvoma synmi v našom hlavnom meste.Pridaj komentár