Historická demografia na Katolíckej univerzite

RUŽOMBEROK- V rámci Týždňa vedy sa 7. a 8. novembra na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity uskutočnila hosťovská prednáška o historickej demografii, na ktorej prednášal profesor Kuklo z Poľska, jeden z najvýznamnejších historických demografov. V pondelok večer sa za účasti niektorých doktorandov a členov katedry konala prvá prednáška pre študentov historickej demografie druhého ročníka magisterského štúdia. Druhá prednáška sa konala v utorok v dopoludňajších hodinách a bola určená študentom druhého ročníka bakalárskeho štúdia a tretia popoludní pre doktorandov Katolíckej univerzity a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Názov historická demografia označuje dejiny populácie.

„Účel prednášok bol splnený, avšak ten sa ešte časom ozrejmí, keďže toto všetko  je ešte v štádiu skúmania, vzhľadom na to, že tejto problematike sa na Slovensku venujú len dvaja ľudia a ešte niekoľko doktorandov,“ povedal Ján Golian, jeden zo spoluorganizátorov spomínaných prednášok.Pridaj komentár