Hlasy študentov katolíckej univerzity sa rozozneli v Paríži

Slovenská katolícka misia (SKM) sv. Cyrila a Metoda vo Francúzsku oslávila 60. výročie svojho vzniku v nedeľu 13. októbra. Na slávnosti spievali študenti a pedagógovia Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Svätú omšu v kostole St. Madeleine v Paríži, ktorou sa začala oslava, celebroval pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Vyzdvihol dôležitosť evanjelizácie a osobného príkladu lásky, ktorý je zverený každému kresťanovi. Taktiež pripomenul, že oslava je vnútorne spojená s 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a s 20. výročím vzniku Slovenskej republiky.

Na sv. omši zazneli glagolské spevy v staroslovienčine v podaní univerzitného zboru Benedictus z Ružomberka pod vedením dirigenta Ivana Mráza a Zuzany Záhradníkovej, ktoré skomponoval Július Gašparík, prvý misionár SKM. Na sv. omši nechýbali ani mladí krajania v tradičných slovenských krojoch.

Slávnosť pokračovala koncertom, na ktorom okrem univerzitného zboru zaspievala aj Schola cantorum pod vedením Janky Bednárikovej a viacerí sólisti taktiež z Katolíckej univerzity. „Glagolské spevy boli pre mňa dosť intonačne náročné. Ťažko sa mi to učilo. Prekvapil ma však veľký počet ľudí prítomných na omši, nakoľko v štátoch západnej Európy sú kostoly už len pamiatkami pre turistov. Koncert bol pre mňa veľkým zážitkom. Ešte som doposiaľ nezažila koncert pred takou masou ľudí. Krásne spomienky vo mne zachovali aj iné dominanty Paríža, ako Notre Dame, či Louvre,“ prezradila členka zboru Majka. Súčasťou programu bola aj výstava Sv. Cyril a Metod vo výtvarnom umení od známych slovenských autorov.

Misia bola založená na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 1953 a za jej patrónov boli zvolení sv. Cyril a Metod. V súčasnosti vedie misiu Mons. Imrich Tóth: „Úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi a k Sedembolestnej Panne Márii pomáhala Slovákom prekonávať aj tie najťažšie skúšky v dejinách. Chceme touto slávnosťou ukázať, že nejde len o odkaz na minulosť, ale že cyrilometodské dedičstvo je stále živé a aktuálne.“Pridaj komentár